Program 

 Oktober til desember 2017

MENNESKEVIELSENS HANDLING

med etterfølgende kirkekaffe

SØNDAG kl. 11.00

 8. og 22.oktober, 5. og 19.november, 3.,17., og 31.desember

TORSDAG kl. 10.00

 5. og 19. oktober, 2., 16. og 30. november, 14. og 28. desember

LØRDAG kl.10.00

 21.oktober, 18.november og 16. desember

SØNDAGSHANDLING FOR BARN

søndag kl. 10.30

 8. og 22. oktober, 5. og 19. november, 3., 17. og 31. desember

 

 

 

Møteplass for samtale om tilværelsens åndelige dimensjon

Mandag KL. 19.00

9. og 23. oktober, 20. november og 4. desember

Det aktuelle tema blir sendt ut på epost  i forveien

 

MENNESKEVIELSENS HANDLING rullestolvennlig i Trondheim

 Camphill Rotvoll,  Rotvoll Allè, vis à vis Lærerhøgskolen og ovenfor Steinerskolen 

Lørdag 4.11 og 30.12 kl. 10.00, Perlemorsalen

 

ALTERSTED FOSEN; VALLERSUND GÅRD

Menneskevielsens Handling kl. 10.00, Søndagshandling for barn kl. 11.00

(Søndag 10. desember), denne datoen går ut, og ny dato er 17. desember!

 

 

Prinsensgt 53.

Program

 

 

Søndag 8.oktober kl. 12.30

TILFELDIGHETER Betrakning ved John Rawcliffe

Søndag 22. oktober kl. 12.30

Betrakning som innledning til samtale om Credo III v/ Markus

Søndag 5. november kl. 12.30

Minnestund for de døde

I  Toner og ord,

med eurytmi med dikt av Hans Børli,

minnes vi dem som har gått over til den andre siden av tilværelsen.

Søndag 19. nobember kl. 12.30

Betrakning som innledning til samtale om Credo IV

v/ Siri og Markus

 

 

Lørdag 9. desember kl. 17.00

ADVENTSFEST for barn, både de små og de store

 

Lørdag 16. desember kl. 11.30- 14.00

Adventscafe med kulturelle innslag

 

Søndag 17. desember kl. 12.30

Betrakning som innledning til samtale om Credo V

v/ Siri og Markus

Lørdag 30. desember kl. 16.00

JULETREFEST FOR STORE OG SMÅ. Ta med noe til felles fat

 

 

 

Studie om ukens evangelietekster torsdagene 11.15 - 12.15

5. og 19. oktober, 2., 16. og 30. november, 14. og 28. desember

 

 

 

Evangelietekster  oktober til desember '17

 Mikaeli

01.okt.      Joh. Åpb. 12, 1-18

08.okt.      Matteus 22, 1-14

15. okt.   Efeser 6, 10-19

22. okt.   Joh. Åpb. 19, 11-16

Trinitatis

29.okt.    Joh. Åpb. 1, 9-20

05. okt.   Joh.Åpb.   3, 1-6

12.nov.   Joh. Åpb.  3, 14-22

19.nov.   Joh.Åpb.   14,14-20

26. nov.  Joh. Åpb.   21, 9-27

Advent

03. des. Lukas 21, 25-36

10. des.  Lukas 1, 26-38

17. des. Filipper 4, 1+4-9

24.des. Flilpper 4, 1+4-9

 

 

Reiser prester

Siri:                                       

28.9.-2.10 Vardø (Mikkelsmessfeiring), 13.-16.10 Bergen (Jubileumsfeiring), 19.-22.10 Olsby (konfirmantleir), 27.-29.10 Stavanger

10.-11.11.Hamar, 1.-3.12.Stavanger, 17.12.Vallersund, 28.12.Stavanger

Markus:

28.9.-2.10 Vardø (Mikkelsmessfeiring), 13.-16.10 Bergen (Jubileumsfeiring), 27.-30.10 Tromsø, 10.-11. Hamar, 8.-9. 12. Hamar

 

 

 

 

 

 

 

 

Logg inn