Program 

 April til juni 2017

MENNESKEVIELSENS HANDLING

med etterfølgende kirkekaffe

SØNDAG kl. 11.00

 9. april, 16. april, 30.april, 14. mai, 28.mai, 11.juni og 25.juni

TORSDAG kl. 10.00

 13. april,(Skjærtorsdag) kl. 11.00, og 27.april

11.mai og 25. mai (Kristi Himmelfart) kl. 11.00

8. juni og 22. juni

LØRDAG kl.10.00

 15.april, 13. mai og 10.juni

SØNDAGSHANDLING FOR BARN

søndag kl. 10.30

 16.april, 30.april, 14. mai, 28.mai, 11. juni og 25.juni

 

 

 

Møteplass for samtale om tilværelsens åndelige dimensjon

ONSDAG KL. 19.00

26.april 

Det aktuelle tema blir sendt ut på epost søndagen i forveien

 

MENNESKEVIELSENS HANDLING på bakkeplan i Trondheim

Solstua, Camphill Rotvoll,   

ikke i denne programperioden

 

ALTERSTED FOSEN; VALLERSUND GÅRD

Menneskevielsens Handling kl. 10.00, Søndagshandling for barn kl. 11.00

Mandag 2.påskedag 17.april, Mandag 2. pinsedag 5.juni

 

Prinsensgt 53.

Program

Søndag 9.april              Den stille uke - Betrakning ved Siri

Langfredag 14. april     Korset -  Betrakning ved Siri

Søndag 14.mai             Vårkonsert med Tiinas Trio, kl. 12.30

 

Studie om ukens evangelietekster torsdagene 11.15 - 12.15

27. april, 11. mai, 8.juni og 22.juni 

 

FREMBLIKK 

Lørdag 10. juni Menighetsseminar: 

Menighetens oppgave og prestens rolle. Nærmere program kommer.

 

Jubileumshelg Kristensamfunnet 90 år, Trøndelag

8.- 10.september 2017 inviterer Trøndelag til festhelg. Camphill Rotvoll gir oss rom og hele helgen vil foregå der.

Fredag: Historiske bilder. Lørdag Nåtid. Søndag Fremtid.

Det hele belives med eurytmi,musikk og gode møter mellom mennesker.Nærmere program med påmelding følger.

 

 

 

Evangelietekster  april - juni

Stille uke

9. april    Matteus  21, 1-11

10. april  Matteus  21, 18-22

11. april  Markus    12, 1-12 

12. april  Johannes 12, 1-18

13.april   Lukas       23, 13-32

14. april  Johannes 19, 1-15

15. april  Johannes 19, 16- 42 

Påske

16. april  Markus 16, 1-18

23. april  Johannes 20, 19-29

30. april Johannes 10, 1-20

7. mai Johannes 15, 1-27

14. mai Johannes 16, 1-33 

21. mai Johannes 14, 1-31

Kristi Himmelfart

25. mai Johannes 16, 24-33

28. mai  Johannes 16, 24-33

Pinse

4.juni Johannes 14, 23-31

Trinitarisk tid

11. juni Johannes 17, 6-11

18. juni Johannes 4, 1-26

25. juni Markus 1, 1-11

 

 

Reiser prester

Siri:                                       Markus:

 

17. 04 Vallersund                      17. 04 Vallersund

21. - 24. 04 Tromsø                  21.-24. 04 Tromsø

27. - 28. 04 Oslo                        27. - 28. 04 Oslo

5. -8.05 Bergen                         29. 04- 1.05 Olsby

12.- 14. 05 Stavanger                 5.-8.05 Bergen

18.-27.05 Olsby                          18.- 24. 05 Olsby

5. 06. Vallersund                        5.06 Vallersund

12.-16.06 Berlin                         12.-16.06 Berlin

17.- 21. 06 ferie                          17. -21.06 ferie

 

 

 

 

 

 

Logg inn